Archiwum kategorii: Procedury

Dalsza kariera naukowa

Centralna komisja ds. stopni i Tytułów została powołana w 2003 roku, a jej zadaniem a ponadto samo określenie oznacza jest wydawanie opinii w kwestii aktów normatywnych wiążących się z nadawaniem stopni naukowych, także stopnia doktora nauk, doktora habilitowanego, a ponadto profesora.

Czasy, kiedy to dostanie tytułu magistra było niezwykłym wydarzeniem, a jednostka go uzyskująca cieszyła się uznaniem oraz uwagą zatrudniających teraz dawno odeszły w zapomnienie. Dziś, wprawdzie, co druga jednostka w kraju ma tytuł magistra, a co się z tym łączy jego atrakcyjność na rynku pracy jest znikoma.

Fatalna sytuacja w branży pracy, wciąż wzrastające warunki pracodawców zapewniają, że co raz więcej młodych ludzi wybiera doktorat.Studia III stopnia, nazywane studiami doktoranckimi trwają 4 lata. W przeciągu tych lat doktoranci odbywają praktyki dydaktyczne, biorą obecność w konferencjach, sympozjach, publikują artykuły, a co najważniejsze piszą prace doktorskie.

Prace doktorskie w odróżnieniu od prac magisterskich lub licencjackich są pracami twórczymi, innowacyjnymi, wnoszącymi pewien powiew świeżości do świata uczenia się i wiedzy. Co więcej, obrona prac doktorskich jest publiczna, a to oznacza, iż udział w niej może wziąć każdy. Co więcej, każda osoba może i zadać pytanie.Zanim jednak zaczniemy starania o zdobycie miejsce na studia doktoranckie.