Archiwum kategorii: Źródła

Pisanie prac dyplomowych tylko w oparciu o sprawdzone i pewne źródła

Prace dyplomowe, czy to prace licencjackie, magisterskie, czy doktorskie, muszą spełniać pewne ogólne wytyczne, jakie są określone dla każdej pracy naukowej. Jedną z najważniejszych wytycznych pracy naukowej, oprócz jej autorskiego charakteru, jest wiarygodność. A tę gwarantuje korzystanie tylko i wyłącznie ze rzetelnych i wiarygodnych źródeł, w których zawarte są sprawdzone i pewne dane oraz informacje.

Pisanie prac dyplomowych zawsze następuje w oparciu o różnego rodzaju źródła, którymi są książki i rozprawy naukowe, monografie, encyklopedie i leksykony, czasopisma i publikacje naukowe. Również coraz częściej korzysta się ze źródeł internetowych.

O ile podczas pisania pracy wykorzystanie książek naukowych nie rodzi wielkiego niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o wiarygodność zawartych tam danych, ze względu choćby na to, że książkę zawsze ktoś sygnuje swoim imieniem i nazwiskiem, przez co bierze na siebie odpowiedzialność za informacje, które publikuje, o tyle sprawa ze źródłami internetowi jest o wiele bardziej skomplikowana. Pisanie pracy dyplomowej musi opierać się na pewnych informacjach, a te dostępne w internecie często bardzo trudno zweryfikować.

Prace dyplomową podpisujemy swoim imieniem i nazwiskiem i tym samym również bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, że napisaliśmy ją samodzielnie w oparciu o fakty i sprawdzone informacje, a nie dane wyssane z palca. Dlatego korzystając zwłaszcza ze źródeł internetowych należy zachowywać dużą ostrożność w przytaczaniu zawartych na stronach internetowych danych, gdyż zazwyczaj nie są one przez nikogo sprawdzane ani poprawiane.

Warto wykorzystywać jako źródła do pracy dyplomowej tylko wiarygodne strony internetowe, a więc oficjalne witryny instytucji i organizacji, a nie strony zupełnie przypadkowe. Niewiarygodność zawartych w pracy dyplomowej danych świadczy o niesolidności i ignorancji studenta, być może zatem podstawą do odrzucenia pracy lub jej bardzo niskiej oceny.