Archiwum kategorii: Źródła

Pisanie prac opiera się na słownikach, leksykonach i encyklopedii

Na koniec każdego etapu nauki w szkole wyższej potrzebne jest do jej zaliczenia pisanie prac dyplomowych. Aby zrobić to na odpowiednim, dobrym poziomie nie można bazować wyłącznie na wiedzy z podręczników studenckich, które używa się na co dzień na uczelni oraz notatek, które powstały podczas wykładów. Do pisania prac dyplomowych trzeba koniecznie użyć słowników, leksykonów i encyklopedii.

Te pomoce sprawią, że praca będzie bardziej oryginalna i ciekawa. W każdej pracy powinno się zamieścić słowa, które nie są używane często, jak te z mowy potocznej. Już sama ich obecność w pracy sprawia, że nabiera ona powagi i dostojności. Jest jednak jeden warunek, a mianowicie taki, że wszystkie używane słowa muszą być przede wszystkim rozumiane przez autora pracy. Słowniki, leksykony, encyklopedie umożliwią zrozumienia wybranych słów i zamieszczenie ich w pracy dyplomowej.

Pomogą one również zdefiniować różne zagadnienia i ubrać je odpowiednio w zrozumiałą dla każdego człowieka treść. Trzeba zaznaczyć, że pisanie prac nie polega jedynie na stworzeniu nieprzeciętnej konstrukcji zdań, takiej którą zrozumie jedynie wybitny profesor, ale musi ona być zrozumiała również dla przeciętnego ucznia. Wybitnie napisana praca może posłużyć innym studentom, młodszym za wzór do pisania ich własnych prac dyplomowych.

Niektóre tematy poruszane w pracach nie mogą być napisane bez użycia słowników, na przykład temat ściśle związany z branżą techniczną lub pedagogiczną. Słowa i wyrazy zawarte w tych słownikach, układ chronologiczny pisarzy, to informacje, które znaleźć można jedynie w specjalistycznych leksykonach lub słownikach branżowych.